Deze kinderen leren van en door hun lichaam te gebruiken. Ze zijn in beweging, lopen rond, kijken om zich heen om uit te zoeken wat ze gaan doen. Ze maken vaak gebaren als ze praten en ze zijn makkelijk te herkennen aan hun sprekende mimiek.